Simko Botanî :Ferînaz

Simko Botanî :Ferînaz

Ferînazê perîşanê        

Bi rûmetê dilovanê      

Hewara te keç û xortin

L,mihabadê şoreş danê

 Bi deng û pêt agir û pêt

Ser despêke wê kengî bêt

Xort û keçan xwe dane hev

Serkêşê şoreşê kanê

Ferînazê bi xwîna te

Bi wa çişm û ber bejna te

oreş pêket bi xwîna te ş

şar û gundê kurdistanê

mihabad kanya şehîda

derd û êşê wa egîda

tolê vekin j,niha û pêde

ji wa melayê tehranê

mihabada qazî mhemed

hewara te hewlêra merd

bi evîna qamişlokê

ji ameda serhildanê

hewar bi ke şermê neke

derd û êşa hev par bike

gilî û gazinda bike

îro roja tolvedanê